Stonehenge är ett bronsåldersbyggnadsverk i sydvästra England. Stensättningen byggdes troligen mellan 2500 f.Kr. och 2000 f.Kr..

LOGENS HISTORIA OCH
BAKGRUND

Nuvarande logen Arcturus instiftades den 5 mars 1935. Den kom då att tillhöra ODO, Oberoende Druidorden medlem nummer 10. Protokoll och andra handlingar från
den tiden finns tyvärr ej kvar enär de förstördes i en brand på -50 talet.

Logens instiftare var polisman Fredrik Lööf som blev logens första Överdruid ( ÄÄ ), ambulansförare John Öhman, polisman Herman Gustavsson och byggmästare Uno Lindgren. Instiftandet skedde i dåvarande Mina Olssons pensionat.

Framtida möten kom att avhållas i olika inhyrda lokaler fram till 1948-49 då fastigheten Prinsgatan 11 i Boden inköptes. I samband med detta bildades byggnadsföreningen Arcturus. Lokalerna uthyrdes även till broderlogen Nennius. Under denna verksamhetstid skedde samgåendet med FGDO, Förenade Gamla Druidorden, året var närmare bestämt 1954.

Under år 1959 avyttrades fastigheten och logens framtida möten hölls en kortare tid på skilda håll bl.a i gamla Bodensias övre plan. Under åren 1960-71 skedde mötesverksamheten
i en lokal vid Kyrkgatan i Boden. Därefter sökte logen sig som hyresgäst i Odd Fellows ordenslokaler vid Fabriksgatan i Boden. I mitten av 1976 bildades en fristående
byggnadsförening, vilken inköpte fastigheten Läroverksgatan 3 Boden. Efter ombyggnader och reparationer av fastigheten kunde invigning ske i oktober 1977. Denna fastighet är ännu i dag logens möteslokal och har under 2003 och 2005 fått en rejäl ansiktslyftning.