VI STRÄVAR EFTER ATT DU SKA KÄNNA DIG SOM HEMMA.

Hur kan en logekväll se ut.
I grova drag kan en logekväll delas upp i tre delar.

1. Logebröderna samlas i ett förrum i god tid före mötet. Detta för en stunds samvaro och för att hälsa på varandra samt att förbereda sig för mötet.

2. Under marskalkens ledning tågar sedan bröderna in till det rituella mötet, det s k arbetsmötet. Här vidtar kvällens ceremoniella och rituella del som följer Ordens stadgar och ritualer.

3. Kvällen avslutas med en broderlig samvaro där bröderna intar en måltid. Festlighetsutskottet och logevärden ansvarar för efterlogen. Utöver mat och dryck arrangeras
ibland någon form av underhållning eller föredrag med den enkla målsättningen att främja samvaron mellan bröderna.

HUR KLÄR VI OSS

Logekvällarna kan ha olika inriktning, från vanliga Eubatmöten till högtidsmöten och gradgivning. För att ge logemötena den seriösa prägel som avses och den status vi vill uppnå med vår samvaro, rekommenderas en viss form av klädsel.
På vanliga logekvällar rekommenderas mörk kostym. Detta är ingen form av "snobbism" utan för att undvika
modetrenderna. Till detta bär du helst Ordens slips.
Vid högtidsmöten och gradgivningar
bär du frack med svart väst.

BOKNING
DRUIDGÅRDEN

Annloise Berkfors 070-687 99 27
annloise.berkfors@gmail.com
merlin