ÄMBETSMANNAKÅR

Karl-Johan Westborg
Ädel Ärk
westborg@telia.com

Anders Jonsson
Medärk
andjon0314@gmail.com

Bo Wahlström
Tjänstgörande oldärk
bossewahl@gmail.com

Christer Ranvald
Skrivare
christer.f.r@telia.com

Ola Arvidsson
Skattmästare
basunen64@gmail.com

Jörgen Persson
Marskalk
lojpersson@hotmail.com

Åke Holmqvist
Organist

Henrik Persson
Innervakt

Fredrik Walter
Yttervakt

 

Ola Karvonen
Logevärd
pmpod@yahoo.com