BRODERSKAP
OCH
FRAMTIDSTRO

Målbild
Vi lever i en tid med snabba förändringar, en tid där vardagen kan vara präglad av stress, jakt på status och prestige. Vår värld präglas av orättvisor, krig, olyckor och köpbegär. Som en motpol till detta finns Druidorden och vår loge Arcturus.

Brödravård.
I Druid orden och Arcturus träffas bröder för att umgås och koppla av. Bröder av olika åldrar , med skilda yrken får tillfälle till en angenäm samvaro. Här finns möjlighet till avkoppling, nätverksbyggande och personlig utveckling. Här finns också tid för reflektion och insikt bortom all stress.
Traditioner och rutiner i form av ritualer känns igen från gång till gång och får en broder att känna sig omsluten av värme och trygghet.
Den viktigaste tillgången vi har i Arcturus är alla vi bröder tillsammans formar logen till den varma plats den är. Alla ska känna sig välkomna och våra välbesökta möten är ett bra kvitto på att brödravården fungerar.

Rekrytering.
Utan införsel av nya bröder minskar tyvärr chansen för logens fortlevnad. Det är de nya bröderna som ger oss vitalitet och möjlighet att hitta andra tankar och nå ut till ännu mer bröder och på så sätt växa och utvecklas.

Utbildning.
Att lära sig om sig själv, sina bröder, druidisk kunskap och brödrakärleken. Det är också en hörnpelare i vårt ständigt pågående arbete att bli en sann druid.
Vi är inget hemligt sällskap utan ett sällskap med vissa hemliga ritualer. Vi tar inte ställning i religiösa och politiska frågor då vi vet att dessa två övertygelser har skapat fler konflikter än något annat.
Ordet ritual betyder fastlagt eller invant handlingsmönster. Det viktiga med ritualen är att den utförs likadant varje gång.
Vad som alltså är viktigt med det rituella arbetet är, att det skall skapa det lugn och den stillhet som ger oss möjlighet till en harmoniska avspändhet. Ritualen måste flyta lugnt och felfritt utan störningar. Grundtanken är då också, att en ritual i princip aldrig får ändras. Genast inträder då ett störande moment för den som känner ritualen och som kan rycka ut vederbörande från den inre samlingen och omöjliggöra den harmoni han vill uppnå.
För och Efterlogen.
Där börjar vi och fortsätter bygga brödrakedjan och lära oss mer om varandra, oss själva och kanske kompletteras det även av ett föredrag om något spännande ämne där maten är pricken över i:et. Motsatsen till lundens avspändhet men ändå en trygg harmonisk tillvaro.

Arcturus är här för oss alla, och vi bidrar var och en till att göra så att brödraskapets växer sig starkare bara genom att vara den vi är.

Lev väl, det lönar sig.

E F E

Ola Karvonen
Ädel Ärk